My Thuan- My Home Village

Primary tabs

An introduction to the village where I was born from the war time till today. This is a place where my ancestors had lived and where many family groups formed up.


Làng Mỹ Thuận khi tôi sinh ra đã thuộc tỉnh Vĩnh Long, nhưng trước đó chỉ vài năm nó hoàn toàn khác. Anh Ba Giang tôi, giấy khai sinh ghi 1953, tại xã Mỹ Thuận, Tổng An Trường, Cần Thơ.

Vậy năm nào đó giữa 1953 và năm tôi sinh ra, 1957, cái làng Mỹ Thuận đó đã sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long? Tôi chưa tìm ra, nhưng xác định khoảng năm 1954-1956 gì đó đã xảy ra việc này. 

Căn cứ một khảo sát thực hiện bởi một đoàn chuyên gia Mỹ cho chính phủ miền Nam trước đây (chế độ Sài Gòn cũ) thực hiện cuối 1950 đầu 1960, thì Xã Mỹ Thuận có khoảng 15.000-17.000 dân, rộng 5.196 ha, gồm các ấp: Mỹ Thới (A/B), âp Mỹ Bồn, ấp Mỹ An (A/B), ấp Mỹ Trung, ấp Mỹ Thạnh (A/B) và ấp Mỹ Hòa (A/B), tức 10 ấp. Không có tài liệu nào về tổ chức hành chánh trong thời gian thuộc Pháp và trước đó triều Nguyễn).

Bản đồ xã Mỹ Thuận khoảng 1960
Làng Mỹ Thuận trên Google Map

Ngày nay, làng Mỹ thuận đã thay đổi quá nhiều. Trở lại quê mình, tôi biết xã tôi nay là xã Thuận An. Hỏi xã Mỹ thuận nay ở đâu, thì biết nó nay dùng gọi một xã trên bản đồ xưa này gọi là Mỹ Thạnh B. Ngày 31/5/2009, tôi có đi ngang và chụp được hình trụ sở xã Mỹ Thuận ở vàm Trà Kiết. Biết rằng biến đổi là chuyện thường tình, nhưng chứng kiến sự dịch chuyển trụ sở xã mình từ huyện Bình Minh, đến đầu cầu Cái Vồn, rồi vàm Rạch Múc và rồi đến chỗ hiện nay, hỏi sao không bời hồi cảm xúc cảm.

English