Cây lá màu

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Tạt qua chỗ bán hoa hôm Thứ Bảy rồi (23/1/’16), tôi chọn 2 cây trạng nguyên (Euphorbia_pulcherrima). Lý do vì những lá bắc của cây hoa này có màu đỏ hết sức sặc sỡ, và tôi thì đang tìm một số loài hoa, lá màu có màu này để trồng xen với một số hoa, cây thường có màu vàng. Đã thấy nhiều lần chúng được bán, nhưng chưa bao giờ tôi mua về trồng, mà cũng chưa tìm hiểu qua nó, nay đọc kỹ lại thì té ngữa ra cây trạng nguyên đúng là con nhà giàu, kỹ tính! Điều này hoàn toàn trái với dự định ban đầu của tôi, vốn nghĩ rằng nó dễ trồng, nên có thể từ 2 cây tôi mua này sẽ nhân giống ra để có được số lượng nhiều hơn!

Bên dưới là vài đoạn trích đủ thấy tính quá ư khắt khe của loài hoa này (gọi là hoa, nhưng chủ yếu thướng thức sắc màu của là bắc của nó.)

The plant requires a daily period of uninterrupted long, dark nights followed by bright sunny days for around two months in autumn in order to encourage it to develop colored bracts. Any incidental light during these nights (from a nearby television set, from under a door frame, even from passing cars or street lights) hampers bract production. Commercial production of poinsettia has been done by placing them inside a greenhouse and covering the latter completely to imitate the natural biological situation.

(Cây này yêu cầu có một thời kỳ đêm dài không bị gián đoạn, sau những ngày nắng ráo chừng hai tháng vào mùa thu để kích thích màu cho lá bắc. Lỡ có ánh sáng đột nhiên chiếu vào những đêm này (dù là của cái TV để gần, hay cửa sổ, ngay cả của đèn xe hơi chạy ngang) cũng làm cản trở quá trình tạo lá bắc này. Việc trồng thương mại cây poinsettia đã được làm bằng cách đặt chúng trong nhà kính, và che chắn hoàn toàn nhà kính này để tạo đúng điều kiện sinh học tự nhiên.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Poinsettia

As this is a subtropical plant, it will likely perish if the nighttime temperature falls below 10° C (50° F) so is not suitable for planting in the ground in milder climates. Likewise daytime temperatures in excess of 21° C (70° F) tend to shorten the lifespan of the plant.
The Poinsettia can be difficult to induce to reflower after the initial display when purchased. The plant requires a period of uninterrupted long, dark nights for around two months in autumn in order to develop flowers. Incidental light at night during this time will hamper flower production. When watering it is important to allow the plant to drain out any excess water. Having a Poinsettia sit in water can do harm to the plant as it prefers moist soil to direct water.

Vì đây là cây á nhiệt đới, nên nó dễ hư nếu nhiệt độ đêm thấp hơn 10oC (50oF) cho nên không thích hợp cho việc trồng cây này xuống đất ở khí hậu thấp hơn. Tương tự, nhiệt độ ban ngày nếu quá 21oC (70oC) cũng làm cho cây mau chết.

Cây trạng nguyên có thể khó làm cho chúng có hoa lần nữa sau lần ra hoa đầu khi ta mua. Cây cần một thời gian có đêm dài không gián đoạn trong chừng 2 tháng ở mùa thu để phát triển hoa. Những ánh sáng bất ngờ xảy ra trong thời gian này sẽ cản trở hoa nở. Khi tưới, cần làm cho cây ráo hết nước dư. Để cây úng nước có hại cho cây vì nó chỉ thích đất ẩm hơn là nước ướt trực tiếp.
https://en.wikibooks.org/wiki/Horticulture/Euphorbia_pulcherrima

Thật là rõ mồn một rồi, cây này đúng là loài mua về chưng để thưởng ngoạn hết vẻ đẹp một lần rồi quẳng đi (ái chà, chắc không ai ví phụ nữ đẹp như loài hoa này!), và khó lòng có được nét đẹp đó lần thứ hai từ cùng một cây…

So sánh cây trạng nguyên màu đỏ thắm
này và giống đã có từ lâu nội địa mới biết đây là giống
nhập chủ yếu từ Trung Quốc về
Undefined