Hai mươi năm hai chuyến đi

Undefined

Tháng 8/2008 Má tôi đã xuống Cà Mau thăm tôi.
Chuyến đi được thực hiện gần hai mươi năm sau lần đi trước! (lần con trai lớn tôi tròn tháng, Má có xuống thăm).
Chuyến đi sau 20 năm

Đám gả con gái của Hải

Undefined

Đám gả con Hải

Đi Thi Bắn (Đạn Thật)

Undefined

Đi Thi Bắn

Dự đám cưới Hải

Undefined

 

Pages

Subscribe to Personal Website of Tran Quang De RSS